Komornik w pewnych sytuacjach jest niezbędny w celu wyegzekwowania należności

W życiu człowieka zdarzają się nieraz takie sytuacje, których wolelibyśmy uniknąć. Niekiedy, pod wpływem sytuacji losowych, nie możemy spłacić swojego zobowiązania finansowego. Zdarza się również tak, że po prostu zostaniemy przez kogoś oszukani i konieczne będzie uregulowanie tak bezprawnych długów. Nawet poprzez nieznajomość prawa możemy zostać obciążeni pewnym zobowiązaniem – tak jest np. w przypadku, gdy nie odrzucimy spadku, a ta osoba była zadłużona.

Wtedy z całą pewnością okaże się, że spłata jest obowiązkowa i w przypadku uchyleń od zapłaty zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje. Osobą, która zajmuje się egzekwowaniem takich należności jest komornik sądowy. Można powiedzieć, że jest to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Do jego zdań należy przede wszystkim pobieranie roszczeń cywilnych przy wykorzystaniu tzw. przymusu egzekucyjnego. Jednak nie tylko to należy do zadań, którymi się zajmuje. Dodatkowo może przeprowadzać spis inwentarza czy sporządzać protokół stanu faktycznego. Możliwość działania komornika jest regulowana przepisami prawnymi. Jednym z takich jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, która traktuje o komornikach sądowych oraz o sposobie przeprowadzania egzekucji. Praca komornika jest bardzo odpowiedzialna. Musi spełnić ona szereg czynności, które zdefiniowane są prawnie. Z tego powodu musi on np. w ciągu czterech dni dostarczyć wyegzekwowaną należność osobie uprawnionej. W przypadku, gdy dojdzie do zwłoki lub opóźnienia przekazania tejże należności, musi zapłacić odsetki od pieniędzy, które nie zostały rozliczone w terminie. W przypadku wartościowych przedmiotów są to duże kwoty. Czynności, które wykonywane są przez komorników nie należą do najbezpieczniejszych. Niekiedy może się zdarzyć, że podczas egzekucji dojdzie do uszkodzenia przedmiotu działania lub zostanie wyrządzona jakaś szkoda. Dlatego też ważne jest, aby zawarta była stosowna umowa bezpieczeństwa. Reguluje ona wszystko na wypadek, gdyby doszło do takiej sytuacji.

Komornik Kraków może wykonywać swoje czynności tylko w ściśle określonym czasie. Od poniedziałku do soboty, w godzinach od 7.00 do 21.00. Jeżeli chce wykonywać swoje obowiązki również w święta oraz w niedziele, musi dostać na to zgodę od prezesa sądu rejonowego. Oczywiście te ograniczenia nie oznaczają, że musi skończyć pracę np. o 21.00. Jeżeli czynności zostały podjęte przed tym czasem, to ma prawo dokończyć rozpoczęte działania. Bardzo ważne jest, aby komornik zachowywał powagę oraz godność urzędu, który pełni. W przeciwnym przypadku może zostać postawiony przed odpowiedzialnością dyscyplinarną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *