Ochrona przeciwpożarowa i służba BHP w zakładzie przemysłowym

W każdym zakładzie przemysłowym bardzo ważne jest, aby na terenie takiej placówki zapewnione były systemy, które gwarantują bezpieczeństwo. Przede wszystkim wśród takich można wymienić systemy przeciw pożarowe. Są one bardzo ważne, ponieważ pozwalają na unikniecie tragedii. Do takich systemów zaliczyć można przede wszystkim obecność urządzeń gaśniczych na terenie zakładu. Mogą to być gaśnicze ale używane są również hydranty z wodą. W ten sposób można znacząco ograniczyć poziom ryzyka i spowodować, że zakład będzie bezpieczniejszy. Tym bardziej, że stosowanie takich rozwiązań jest wymagane przez prawo. Niektóre z zakładów posiadają własną jednostkę straży pożarnej. Wtedy jest mowa o Zakładowej Straży Pożarnej (ZSP).

Ich zadaniem jest ochrona przeciwpożarowa całego obiektu oraz wdrażanie nowych rozwiązań, które pozwalają na minimalizację zagrożenia. Oprócz gaszenia pożarów wykonują szereg innych czynności. Przede wszystkim ustalają drogi ewakuacyjne oraz przeprowadzają ewakuacje podczas nagłych zdarzeń. Do ich zadania należy również przeprowadzanie szkoleń z tego zakresu oraz dokonywanie próbnych alarmów wraz z pracownikami. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji oraz spowodować, że ludzie będą wiedzieli jak reagować podczas wystąpienia niebezpieczeństwa. Systemy ppoż Częstochowa odgrywają więc bardzo istotną rolę w zakładach produkcyjnych. Ważne jest również, aby na terenie zakładu znajdował się inspektor BHP. Dzięki niemu można objąć ochroną znacznie szerszą grupę niebezpieczeństw. Do jego zadań należy między innymi przeprowadzanie szkoleń oraz ocena ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy. Do jego zadań należy również zapoznanie pracowników z infrastrukturą przeciwpożarową oraz sposobami ewakuacji podczas zagrożenia.

Jest to ważne, ponieważ w przeciwnym razie mogłoby dojść do niepotrzebnego chaosu, który mógłby się skończyć bardzo tragicznie. W ten sposób sprawiamy, że zakład staje się znacznie bezpieczniejszy i niesie ze sobą mniejsze ryzyko. Na dodatek stosowane są różne automatyczne systemy ppoż. Przykładem mogą być automatyczne zraszacze, które włączają się gdy zostanie wykryty dym lub ogień. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, które pozwala na znacznie szybszą reakcję niż ludzie. Tym bardziej, że straż pożarna musi się zorganizować i dotrzeć do miejsca wystąpienia awarii. Bardzo ważne jest również to, aby ludzie działali sami, gdy rozpoznają zagrożenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *