Zakłady przemysłowe. Sposoby zwalczania problemów z przechowywaniem materiałów sypkich.

Magazynowanie materiałów sypkich niesie ze sobą pewne problemy. Większość z nich można wyeliminować poprzez zastosowanie zbiorników, które mają właściwy kształt oraz konstrukcję. Właściwe zaprojektowanie takiego zbiornika jest przedmiotem pracy inżynierów – konieczne jest wyliczenie odpowiednich wartości wraz z uwzględnieniem odpowiednich wielkości. Do nich zaliczyć można między innymi właściwości mechaniczno-fizyczne takie jak wartość wewnętrznego kąta tarcia czy wartość początkowego naprężenia stycznego. Przy projektowaniu konieczne jest uwzględnienie również samego kształtu zbiornika oraz tego pod jakim kątem będzie wychylona jego część zsypowa. Ma to kluczowe znaczenie przy występowaniu problemów z przepływem sypkich materiałów przez taki zbiornik. Tak naprawdę można wyróżnić dwie metody przepływu materiałów sypkich.

Pierwszym z nich jest przepływ masowy. Polega głównie na tym, że materiał ścieka zgodnie z kolejnością nasypywania. Po otwarciu otworu zsypowego do zbiornika zacznie ześlizgiwać się materiał. Po chwili zacznie on ściekać po ściankach zbiornika. Cechą charakterystyczną jest to, że ścianki takiego zbiornika są gładkie i strome. W przypadku, gdyby zastosowane były chropowate powierzchnie to mielibyśmy do czynienia z przepływem jądrowym. Wyróżnia się tym, że pierwsza nasypana warstwa materiału sypkiego przepływa przez zbiornik jako ostatnia. Jako pierwsze w ruchu będzie ten materiał, który ułożony jest nam otworem wypustowym zbiornika. Ten warstwy, które przylegają do ścianki pozostają nieruchome i nazywane są „martwą strefą”. Zacznie się on poruszać dopiero wtedy, gdy dojdzie do przybliżenia się materiału sypkiego do tej strefy. Zdarza się również tak, że uwolnienie tej strefy dojdzie dopiero wtedy, gdy cały zbiornik zostanie opróżniony. Takie zachowanie może nieść ze sobą pewne problemy – przede wszystkim może dojść do nadmiernej segregacji materiału przy jego wypuszczaniu.

Czasami zdarza się, że materiał pozostanie nieruchomy przez dłuższy czas. Wtedy może dojść do tego, że ulegnie on degradacji. Wiadomo, że takie sytuacje nie są polecane i utrudniają prawidłowe magazynowanie materiałów sypkich. Podstawowym problemem takich zbiorników jest sklepienie się. Najczęściej powstaje ono nad zsypowym otworem zbiornika. Podobnym problemem jest zablokowanie się materiału na ścianach oraz powstanie tunelu średniego. Zaradzanie tym problemów może odbywać się na przykład poprzez wykorzystanie urządzeń jakimi są wibratory przemysłowe. Pozwalają one na ciągłe „odrywanie” się materiałów od ścianek zbiornika oraz znacznie szybsze jego opróżnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *